Мэдээллийн цаг 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Долоо хоног бүрийн Даваа гарагт 17 цагаас Соёлын төвд болж байна.

Иргэдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэхэд зориулж, "Мэдээллийн цаг"-ийг 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Долоо хоног бүрийн Даваа гарагт 17 цагаас Соёлын төвд зохион байгуулж байх тул иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдаж байна уу

2024-03-04 16:00:51