2024 оны Цэргийн тоо бүртгэлд зориулан явуулсан хурдан торомны уралдаан

2024 оны Цэргийн тоо бүртгэлд зориулан явуулсан хурдан торомны уралдаанд:

1-байр ААУ С.Пандийгийн Халзан

2-р байр ЗУ Т.Доржсамбуугийн Хөх

3-р байр ААУ Б.Лхагвасүрэнгийн Хөх

4-р байр САУ У.Энхбаатарын Халзан

5-р байр ААУ С.Отгонбавуугийн Улаан тус тус хурдаллаа.

2024-01-14 19:44:17