Алсын хараа, Эрхэм зорилго
Алсын хараа, Эрхэм зорилго

  АЛСЫН ХАРАА Сумын засаг даргын тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болж, иргэддээ шударга, шуурхай ил тод нээлттэй үйлчилнэ.                     ...

2023-12-18 12:29:06

Дэлгэрэнгүй..