Шинэжинст сумын ЗДТГ

З.Мөнхтөр Засаг дарга
Л.Батхуяг Тамгын дарга
Ц.Хуяг Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
З.Амартүвшин Засаг даргын орлогч
Г.Өлзийбат Багийн засаг дарга
Б.Оюунгэрэл Багийн засаг дарга
Ц.Ганбат Багийн засаг дарга
Х.Тогтох Багийн засаг дарга
Ч.Баярдалай Дотоод ажилтан
Б.Наранчулуун Бичиг хэргийн ажилтан
С.Жаргалсайхан Халамжийн мэргэжилтэн
Д.Цогзолмаа Үйлчлэгч
Б.Баатаржав Улсын бүртгэгч
У.Мөнхнаран Газрын даамал
Д.Элбэгсайхан Жолооч

Шинэжинст сумын ЕБСургууль

Г.Бат-Амгалан Бичиг хэрэг
Б.Мөнхнасан Сургуулийн нийгмийн ажилтан
Ш.Даваацэрэн Сургуулийн захирал
Ц.Ариунаа Нярав
Г.Долгор Сургалтын менежер
Б.Сайнзаяа Номын санч
Ч.Ариунаа Насан туршийн боловсролын багш
У.Данаажав Сантехникч
Х.Гантулга Нягтлан

Шинэжинст сумын ИТХ

Т.Цэнгэлмаа Менежер
Э.Золжаргал Бичиг хэргийн ажилтан

Шинэжинст сумын Цэцэрлэг

Ц.Мөнхбаяр Бичиг хэрэг
Б.Оюунчимэг Цэцэрлэгийн багш
Б.Цогзолмаа Цэцэрлэгийн багш
Э.Цэцэгжаргал Цэцэрлэгийн багш
Х.Нэргүй Үйлчлэгч
Х.Дондмаа Тогооч
В.Мөнхцэцэг Цэцэрлэгийн туслах багш
Ю.Нацагдорж Цэцэрлэгийн туслах багш
Д.Одсүрэн Цэцэрлэгийн туслах багш
Ш.Энхчимэг Ахлах тогооч

Шинэжинст сумын Эрүүл мэндийн төв

Ж.Мягмарцэрэн Бичиг хэргийн ажилтан
Н.Бямбадорж Бичиг хэргийн ажилтан
Д.Даарий Бичиг хэргийн ажилтан
А.Ундармаа Бичиг хэргийн ажилтан
Ө.Оюунсүрэн Бичиг хэргийн ажилтан
Б.Өлзийорших Бичиг хэргийн ажилтан
Х.Даваа Бичиг хэргийн ажилтан
М.Далаймөнх Бичиг хэргийн ажилтан
Ц.Лхамжав Бичиг хэргийн ажилтан
Х.Эрдэнэчулуун Бичиг хэргийн ажилтан
Б.Даваацэрэн Бичиг хэргийн ажилтан
Г.Батгэрэл Бичиг хэргийн ажилтан
Д.Мөнхбаатар Бичиг хэргийн ажилтан
Ч.Мөнхэрдэнэ Бичиг хэргийн ажилтан
Х.Бурмаа Бичиг хэргийн ажилтан
Д.Бадамсүрэн Бичиг хэргийн ажилтан
Н.Нямдорж Нягтлан бодогч
Д.Нямцэрэн Эрхлэгч
Д.Насанжаргал Эрхлэгч
А.Энхзаяа Эрхлэгч

Шинэжинст сумын Соёлын төв

Р.Энхамгалан Бичиг хэргийн ажилтан
А.Эрдэнэбулган Хөгжимийн багш
Д.Цэцэгдэмбэрэл Үйлчилэгч
Ш.Мөнх-Эрдэнэ Соёлын төвийн эрхлэгч