Соёлын төв

       БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСЭЛ

Сумын соёлын төв нь анх 1956 онд “Улаан булан” нэртэй байгуулагдаж анхны эрхлэгчээр нь Гарваажавын Сурмаажав ажиллажээ.

1961 онд Улаан буланг сумын клуб болгон өргөтгөжээ. Сумын клубын эрхлэгчээр Данзангийн Жагварал, Гэндэнсүрэнгийн Халтар, Норовын Загдаа, Тогоогийн Чойжилсүрэн, Шаалуу, Цэрэнжавын Цэвээндорж, Чойхүүгийн Нэргүй, Хавчигийн Дондмаа, Ц.Энхтуяа, М.Оюун, Галсангийн Чимэгээ, Хүүхэнжавын Мөнхтөр, Хүүхэнжавын Нямсүрэн нар ажиллаж байв.

1997 онд клүбыг Соёлын төв болгон үйл ажиллагаа, ажиллах хүрээг нь өргөтгөн зохион байгуулав.

1965 онд тэнд ухуулга, яриа, таниулга хийх ард иргэдэд радио, эгшигт хайрцаг, сонсгох зэрэг ажлуудыг явуулж эхэлсэн байна.

1965 онд сумын Номын санг 2000 номтойгоор байгуулсан байна.  Номын сангийн эрхлэгчээр Мөнхөөгийн Норжин, Энэбишийн Халтар, Халтарын Юмчмаа, Галсангийн Оюунчимэг, Ганболдын Болорчулуун, Жанагын Отгонсүрэн, Б.Батхуяг, Рагчаабазарын Энх-Амгалан нар ажиллаж байжээ.

2023 оны байдлаар Байгууллагын даргаар Шаравын Мөнх-Эрдэнэ 2017 оноос хойш, Номын санчаар Батнасангийн Наранчулуун 2021 оноос хойш, хөгжмийн багшаар Аюурзанын Эрдэнэбулган 2018 оноос хойш, үйлчлэгчээр Чуганцын Тунгалаг 2022 оноос хойш ажиллаж байна.

ЧИГ ҮҮРЭГ

Удирдах дээд шатны байгууллагуудаас баталж гаргасан хууль, тогтоол, заавар, журам, дүрмийг баримталж байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад тус сумын Соёлын төв болон тэнд ажиллагсад, иргэд, хөдөлмөрчид тэгш харилцаатай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй.

 

Эрхэм зорилго

 

Шинэжинст сумын Соёлын төв нь Монгол улсын Соёлын тухай хууль, төрөөс баримтлах бодлого, соёлын төвийн үлгэрчилсэн дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон, бүсийн болон хөдөөгийн хүн амд урлаг соёлын цогц үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хүргэх зорилготой.

Ард иргэдийг соёл олон нийтийн ажил, ном хэвлэл мэдээллээр үйлчилэхийн зэрэгцээ санхүү, байр, техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг, тоног төхөөрөмж, уран сайханчдын ур чадвар, урлагийн бүтээл, ардын уламжлалт урлагийг хөгжүүлэн хэрэгжүүлэх, ард иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

 

Байгууллагын зорилтууд

1.Соёл урлагийн үйлчилгээг иргэдэд  нээлттэй хурдан шуурхай хүргэх, өндөр чанар, өргөн  хүрээгээр  иргэдийн  оролцоог нэмэгдүүлэх

2. Хүүхэд багачууд, иргэд хөдөлмөрчдийг идэвхтэй оролцуулах боломж нөхцөлөөр хангаж ажиллах

3. Мэргэжлийн  боловсон хүчнээр хангах, чадварлаг хамт олон болох

 4. Хөдөөгийн алслагдсан хүн амд соёл урлаг, номын сангийн үйл ажиллагааг чанартай хүргэж ажиллах.

       Байгууллагын байгууллагдсан үүсэл

 

Сумын соёлын төв нь анх 1956 онд “Улаан булан” нэртэй байгуулагдаж анхны эрхлэгчээр нь Гарваажавын Сурмаажав ажиллажээ.

 1961 онд Улаан буланг сумын клуб болгон өргөтгөжээ. Сумын клубын эрхлэгчээр Данзангийн Жагварал, Гэндэнсүрэнгийн Халтар, Норовын Загдаа, Тогоогийн Чойжилсүрэн, Шаалуу, Цэрэнжавын Цэвээндорж, Чойхүүгийн Нэргүй, Хавчигийн Дондмаа, Ц.Энхтуяа, М.Оюун, Галсангийн Чимэгээ, Хүүхэнжавын Мөнхтөр, Хүүхэнжавын Нямсүрэн нар ажиллаж байв.

1997 онд клүбыг Соёлын төв болгон үйл ажиллагаа, ажиллах хүрээг нь өргөтгөн зохион байгуулав.

 1965 онд тэнд ухуулга, яриа, таниулга хийх ард иргэдэд радио, эгшигт хайрцаг, сонсгох зэрэг ажлуудыг явуулж эхэлсэн байна.

1965 онд сумын Номын санг 2000 номтойгоор байгуулсан байна.  Номын сангийн эрхлэгчээр Мөнхөөгийн Норжин, Энэбишийн Халтар, Халтарын Юмчмаа, Галсангийн Оюунчимэг, Ганболдын Болорчулуун, Жанагын Отгонсүрэн, Б.Батхуяг, Рагчаабазарын Энх-Амгалан нар ажиллаж байжээ.

2023 оны байдлаар Байгууллагын даргаар Шаравын Мөнх-Эрдэнэ 2017 оноос хойш, Номын санчаар Батнасангийн Наранчулуун 2021 оноос хойш, хөгжмийн багшаар Аюурзанын Эрдэнэбулган 2018 оноос хойш, үйлчлэгчээр Чуганцын Тунгалаг 2022 оноос хойш ажиллаж байна.

 

Чиг үүрэг

 

Удирдах дээд шатны байгууллагуудаас баталж гаргасан хууль, тогтоол, заавар, журам, дүрмийг баримталж байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад тус сумын Соёлын төв болон тэнд ажиллагсад, иргэд, хөдөлмөрчид тэгш харилцаатай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэй.

 

Эрхэм зорилго

 

Шинэжинст сумын Соёлын төв нь Монгол улсын Соёлын тухай хууль, төрөөс баримтлах бодлого, соёлын төвийн үлгэрчилсэн дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон, бүсийн болон хөдөөгийн хүн амд урлаг соёлын цогц үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хүргэх зорилготой.

Ард иргэдийг соёл олон нийтийн ажил, ном хэвлэл мэдээллээр үйлчилэхийн зэрэгцээ санхүү, байр, техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг, тоног төхөөрөмж, уран сайханчдын ур чадвар, урлагийн бүтээл, ардын уламжлалт урлагийг хөгжүүлэн хэрэгжүүлэх, ард иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.

 

Байгууллагын зорилтууд

1.Соёл урлагийн үйлчилгээг иргэдэд  нээлттэй хурдан шуурхай хүргэх, өндөр чанар, өргөн  хүрээгээр  иргэдийн  оролцоог нэмэгдүүлэх

2. Хүүхэд багачууд, иргэд хөдөлмөрчдийг идэвхтэй оролцуулах боломж нөхцөлөөр хангаж ажиллах

3. Мэргэжлийн  боловсон хүчнээр хангах, чадварлаг хамт олон болох

 4. Хөдөөгийн алслагдсан хүн амд соёл урлаг, номын сангийн үйл ажиллагааг чанартай хүргэж ажиллах.

2023-04-10 09:57:26